طبق چوبی درجه ۱

تومان420,000

اهداف طبقه گذاری کندو

1-      جهت افزایش جمعیت کندو

2-      جهت ذخیره عسل و عسلگیری

3-      جهت تقسیم کندو

4-      جهت ادغام کندوها

5-      کندوهای دو ملکه ای

مزایای طبقه گذاری

1-      فعالیت ملکه محدود نمی شود.

2-   بافت کندو تغیر یافته و شانهای کهنه و قدیمی که سیاه شده اند با انتقال به طبقات بالا و ذخیره عسل از رده خارج می شود.

3-      باعث افزایش جمعیت کندو می شود.

4-      یک عامل بازدارنده در فرایند بچه دهی است.

5-      ادغام کندوها با استفاده از طبق راحت تر است.

6-      عملکرد وبهره وری کندو بالا می رود.

7-      لازمه تکثیر و تقسیم کندو طبقه گذاری است.

8-      کمک به تهویه ی داخل کندو

9-      درسیستم دو ملکه ای کندوها الزاما” نیازمند صبقه می باشد.

10-  درپرورش ملکه ازکندوهای مطبق بعنوان جمعیت پرستاروحتی بعنوان انکوباتوراز طبقه ی بالا استفاده می کنند.

دسته: برچسب: