تومان400,000
تومان350,000
تومان150,000
تومان250,000
تومان200,000
تومان220,000

لوازم زنبورداری

تله گرده گیر بهاران

تومان18,000

لوازم زنبورداری

تله گرده گیر صالحی

تومان18,000

لوازم زنبورداری

شربتخوری بشقابی

تومان3,000

لوازم زنبورداری

دریچه پرواز بزرگ درجه ۱

تومان2,000
تومان450,000

لوازم زنبورداری

اسید اگزالیک

تومان50,000

لوازم زنبورداری

چنگال زنبورداری

تومان25,000

لوازم زنبورداری

کاردک زنبورداری

تومان12,000

لوازم زنبورداری

کلاه حصیری زنبورداری

تومان50,000

آموزش استفاده از دستگاه تصعید اسید اگزالیک