تومان430,000
تومان200,000
تومان270,000
تومان300,000
تومان350,000
تومان280,000

لوازم زنبورداری

تله گرده گیر بهاران

تومان18,000

لوازم زنبورداری

تله گرده گیر صالحی

تومان19,000

لوازم زنبورداری

دریچه پرواز بزرگ درجه ۱

تومان2,000

لوازم زنبورداری

شربتخوری بشقابی

تومان4,000

لوازم زنبورداری

اسید اگزالیک

تومان60,000
تومان500,000

لوازم زنبورداری

چنگال زنبورداری

تومان26,000

لوازم زنبورداری

کاردک زنبورداری

تومان15,000

لوازم زنبورداری

کلاه حصیری زنبورداری

تومان50,000

آموزش استفاده از دستگاه تصعید اسید اگزالیک